A-Judoka demonstreren op het EK Kata in Las Palmas

Janienke Roelfsema, Cees Roest, Thomas Schepen en Sanne Simons.

Het Centro Insular de Deportes in Las Palmas valt langzaam stil. Normaal is er al niet veel geluid bij katawedstrijden, maar nu kun je een speld horen vallen want hier is iets bijzonders aan de hand. Hier staan twee bijzondere judoka op de mat.
Sanne Simons en Thomas Schepen hebben allebei het syndroom van Down, en normaal wordt dat niet geassocieerd met de strakke bewegingen die nodig zijn om een succesvolle kata uit te voeren, of het vermogen de volgorde te onthouden.
Dat is een foute aanname. De twee laten drie aangepaste series nage-nō-kata zien, en bij het afgroeten barst het applaus los. Het houdt minutenlang aan, niet in het minst omdat de judoka het publiek aansporen tot nog meer applaus.. en dat lukt. Men staat op de banken, er wordt gejuicht en gefloten, en het duurt even voordat het tweede koppel de mat op kan:
Cees Roest is vanaf de borst verlamd na een ongeval. Staan is vrijwel niet mogelijk. Hoe kun je dan toch een nage-nō-kata uitvoeren?
Ze laten zien hoe dat kan. De technieken zijn aangepast aan Cees zijn beperking. Ze laten een met grote precisie uitgevoerde interpretatie van de nage-nō-kata zien. Cees wordt geassisteerd door uke Janienke Roelfsema. Ook hier gaat het publiek op de banken, en krijgen de judoka een ovationeel applaus.

Wat is hier aan de hand?

Eerder dit jaar sprak de EJU zijn belangstelling uit voor het A-Kata, en werd verwezen naar de SNJF. Daar ontstond het plan om uit verschillende landen A-judoka uit te nodigen om zodoende een klein A-toernooi als demonstratie naast het EK uit te voeren. Om verschillende redenen moesten de andere landen afhaken, en dus bleven de Nederlandse judoka over en werd besloten tot alleen het geven van een demo.
De belangstelling van de Europese Judo-gemeenschap is gewekt. SNJF hoopt dat dit alles een vervolg gaat krijgen en is uiteraard bereid tot het geven van technische en organisatorische hulp en advies.

Waarom is dit belangrijk?

SNJF gelooft dat de beste manier om inclusie te bereiken voor mensen met een beperking, het deelnemen is aan reguliere evenementen, net als iedereen. SNJF gelooft dat, zolang het Judo wordt aangepast waar nodig, de beperking van deze mensen minder relevant wordt of zelfs wegvalt.
Fantastisch dat een internationale organisatie als EJU de visie heeft om dit te begrijpen en de moed om deze historische stap te nemen is een grote sprong voorwaarts. We zijn zeer vereerd dat wij als organisatie bij dit proces mogen ondersteunen. We bedanken de EJU voor deze geweldige mogelijkheid, en kijken uit naar verdere samenwerking.

Reacties zijn gesloten.