Hier zijn de poules voor Beverwijk!


Hier zijn de (voorlopige) poules voor OESN en BENG. De drie linkjes bovenaan brengen u bij de diverse onderdelen van het weekend.
Een aantal opmerkingen: Als u het niet eens bent met de indeling, gelieve dan geruime tijd van te voren te mailen naar woc@specialneedsjudo.nl. We verwachten dan wel een tegenvoorstel.
Namen in het groen zijn judoka onder de 16 voor wie we een betere poule in de middag hebben.
Namen in het blauw zijn speciale poules.

Klik DEZE link om bij de poulesheets te komen!

Zwitserland is er klaar voor!

Het Zwitserse team!

Het Zwitserse team is er klaar voor! Onder leiding van Cecilia Evenblij van Special Olympics Suisse poseren ze hier in hun nieuwe trainingspakken.
Ook aan het voorbereiden voor Beverwijk XIX? Stuur je foto’s naar woc@specialneedsjudo.nl en wie weet krijg je een speciale vermelding op de website!

Tycho doceert Judo In De Zorg


[Video: Cees van Delft]

Zoals bekend is Tycho een van de docenten van de opleiding “Judo In De Zorg”, een opleiding die een aantal jaar geleden door de JBN in samenwerking met SNJF is ontwikkeld om Special Needs Judo leraren op te leiden, en die elke judoleraar die zijn vak serieus neemt en les zou willen geven aan mensen met een beperking gevolgd zou moeten hebben. Helaas zijn er nog veel judoleraren die lesgeven vanuit het standpunt “hoe moeilijk kan het zijn”.
Tycho gaf een presentatie over het les geven aan mensen met autisme-gerelateerde beperkingen. In de video zien we Tycho op zijn unieke wijze de kennis aan de aanwezige leraren overdragen.

Dit is een van de activiteiten van SNJF die meestal wat minder zichtbaar is: Het verspreiden van kennis over het lesgeven van Judo aan mensen met een beperking. In haar 40-jarige geschiedenis heeft SNJF een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan, die we op deze manier verspreiden.

Uitnodiging Beverwijk XIX

2k17-02.01
We hebben de eer u uit te nodigen voor het grootste Special Needs Judo evenement op deze planeet: Beverwijk XIX dat zal plaatsvinden op:
1 en 2 April 2017 in Beverwijk
In de mooie “Sporthal De Walvis”
In 2016 mochten we bijna 500 gasten verwelkomen uit 19 landen, en we hopen dat aantal in 2017 te overtreffen!
  • Zaterdagochtend 1 april organiseren we het Open European Special Needs toernooi voor de niveaus 1 en 2, de kanonnen van het Special Needs Judo.
  • Op zaterdagmiddag wordt de mat vrijgemaakt voor het Open European Special Needs Kata toernooi. Alle niveaus kunnen hieraan deelnemen, en als uw judokas hun mooie kata willen demonstreren dan is dit de plaats om dat te doen. Maar de competitie is zwaar: Vorige jaar hadden we maar liefst 52 koppels!
  • Op zaterdagavond zullen we met een groot feest in Kasteel Assumburg het plaatsje Heemskerk op zijn grondvesten laten schudden.
  • Op zondag 2 april zijn er 8 matten neergelegd voor het Ben van der Eng Memorial toernooi, het grote judofeest met prijzen voor iedereen.

Download uw inschrijfformulier HIER

U kunt aanmelden tot 11 maart 2017

Meer informatie over Beverwijk XIX: HIER

Tot ziens in Beverwijk!

Autisme en Katajudo

Met de doorlopende zoektocht naar therapie voor personen die aan verstandelijke beperkingen in het autistische spectrum lijden, lijkt het er op dat met Judo positieve resultaten zijn te behalen. In dit artikel proberen we te beschrijven op welke vlakken deze positieve resultaten kunnen worden behaald.

SOCIALE INTERACTIE

Mensen met autisme van het inalerte type (Het “klassieke” autisme) hebben vaak een weerzin tegen lichamelijk contact. Op het eerste gezicht kan men dan veronderstellen dat Judo, met zijn overvloed aan lichamelijk contact, ongeschikt zou zijn. Het tegendeel blijkt waar. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, dan is Judo de ingang om verdere resultaten te bereiken, en zelfs de weerzin tegen lichamelijk contact grotendeels te laten verdwijnen.

Na het aanleren van een aantal technieken kan dan zelfs besloten worden de judoka deel te laten nemen aan wedstrijden. Vanuit sociaal oogpunt is dit zelfs aan te bevelen. De ervaring leert dat judoka die aan wedstrijden deelnemen snel een vriendenkring opbouwen, hetgeen hun functioneren ook weer ten goede komt.

Het deelnemen aan shiai is niet voor elke judoka weggelegd. De grote hoeveelheid prikkels (aanmoedigingen van supporters, instructies van coaches, de handelingen van de tegenstander) kunnen het effectief functioneren tijdens een wedstrijd in de weg zitten.

Het beoefenen van Kata gebeurt daarentegen niet in een drukke atmosfeer: Tijdens de gemiddelde Katawedstrijd wordt over het algemeen nauwelijks gepraat, de judopartner is bekend en alles verloopt in een bekend en vele malen geoefend patroon: Allemaal uiterst geschikt voor een judoka met autisme.

STEREOTYPIE

Een studie van Isfahan University (2010, [1]) toonde aan dat het uitvoeren van Kata een positieve invloed had op het functioneren van patiënten in het autistisch spectrum. Patiënten aan wie Kata’s werden geleerd vertoonden reeds na 14 weken trainen drastisch verminderde stereotypie (de neiging om nonfunctionele handelingen eindeloos te herhalen). Interessant is verder, dat men na 1 maand niet trainen nog steeds significant verminderde stereotypie constateerde.

Kata’s, die immers een grote herhaling van patronen vereisen om goed te beheersen, hebben blijkbaar een positieve invloed op stereotype gedrag. Daarnaast spreken Kata’s, vanwege hun rigide en procedurele karakter, veel judoka met autisme aan.

GEDRAG

Een studie door de University of Wisconsin uit 2010 [2] toonde aan dat Judo een zeer positieve invloed had op kinderen met ADHD, autisme en bepaalde gedrags- en concentratiestoornissen. Volgens het onderzoek worden kinderen assertiever, oplettender en blijkt dit effect zich voor te zetten in het dagelijks gedrag.

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

Door de doorlopende herhaling van oefeningen zal de motorische vaardigheid van de judoka toenemen. Dit is in meerdere studies aangetoond. De verbeteringen vinden vooral plaats in spierkracht, balans en algeheel welbevinden.

KATA VOOR JUDOKA MET AUTISME

Hoewel Kata voor judoka met een verstandelijke beperking al enige tijd beoefend werd, is SNJF sinds 2013 structureel bezig met het project “Katastrof”, dat judoka met uiteenlopende beperkingen Kata bijbrengt. Ook houdt SNJF zich bezig met het ontwikkelen van regelgeving en noodzakelijke aanpassingen op de standaard Kata regelgeving, zodat judoka met ongeacht welke beperking een eerlijke kans maken.

BRONNEN
[1] Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder [F. Bahrami, A. Movahedi, S.M. Marandi, A. Abedi]
[2] Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control [Philippe Perrin, Dominique Deviterne, Francine Hugel, Cyril Perrot]

Wordt ook lid van de SNJF 100Club!!

Wat krijg ik daarvoor?

– U bent welkom bij de trainingen van BeTeR-judo;
– U heeft het recht om eenmaal daadwerkelijk mee te trainen met één van de door ons aangeboden lessen;
– Bij toernooien georganiseerd door onze organisatie heeft u toegang tot de toernooizaal en heeft u recht op een consumptie naar keuze;
– U bent automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief;
– U bent welkom bij de SNJF100club dag waarbij wij u verslag doen van onze activiteiten;
– U wordt indien u dit op prijs stelt vermeld in onze nieuwsbrief en op onze website als lid van onze SNJF100club;
– U kunt er trots op zijn dat u lid bent van onze SNJF100club!

Wat kost dat?

Lid van de 100club kost -het woord zegt het al- 100 euro per jaar. Het geld komt direct ten goede aan De verschillende activiteiten van de SNJF. We gaan uit van een verbintenis van 5 jaar. Zowel personen als bedrijven kunnen deelnemen aan de 100club.

Hoe meld ik mij aan?

Neem contact op met Henk de Vries via henk@specialneedsjudo.nl, of 06-40440641
Of gebruik onderstaand formulier voor meer informatie:

Daar zijn ze: De nieuwe Special Needs pilot regels.

snji01-01

Beste Special Needs coaches, judoka, scheidsrechters, officials, vrijwilligers en ouders:

Na twee jaar evaluatie van verschillende methodes tijdens vele toernooien in Nederland en in het buitenland heeft de Nationale G-Judo Scheidsrechterscommissie geleid door Jenny Koster en Matthijs ELema en in samenwerking met Special Needs coaches uit vele landen de nieuwe regels voor het Special Needs Judo uitgebracht. Deze regels verzekeren de veiligheid voor alle Special Needs judoka.
Een aantal van u hebben al eerder deze concepten gezien tijdens toernooien in de afgelopen 2 jaar. We hopen dat de nieuwe regels zullen worden toegepast door al de landen die deelnemen in Special Needs Judo en Special Olympics competitie. Ons doel is het brengen van uniformiteit, hetgeen in het voordeel zal werken van alle Special Needs judoka.

Namens de Special Needs Judo Foundation en Special Needs Judo International:
Tycho van der Werff
Tomas Rundqvist
James Mulroy
Tryphon Peppas
Ego Sijmens
Cecilia Evenblij

De nieuwe regels kunnen HIER worden gedownload.

16e Johan Cruyff Open Dag voor SNJF

Ondanks dit onheilspellende plaatje: Het was echt heel mooi weer! Klik op de foto voor de hele galerij!
Ondanks dit onheilspellende plaatje: Het was echt heel mooi weer! Klik op de foto voor de hele galerij!

Vandaag was een team van SNJF/BeterJudo aanwezig op de Johan Cruyff Open Dag 2016. We hebben in totaal meer dan 200 bezoekers mogen verwelkomen, kinderen uit alle delen van Nederland. Sommigen hebben we door kunnen verwijzen naar onze collega-judoscholen, anderen hopen we zelf binnenkort te mogen verwelkomen. Al met al was het een geslaagde dag met mooi weer en een heleboel gezelligheid.

Worldwide education and advice for the Special Needs Judo community

%d bloggers liken dit: