Zwitserland is er klaar voor!

Het Zwitserse team!

Het Zwitserse team is er klaar voor! Onder leiding van Cecilia Evenblij van Special Olympics Suisse poseren ze hier in hun nieuwe trainingspakken.
Ook aan het voorbereiden voor Beverwijk XIX? Stuur je foto’s naar woc@specialneedsjudo.nl en wie weet krijg je een speciale vermelding op de website!

Tycho doceert Judo In De Zorg


[Video: Cees van Delft]

Zoals bekend is Tycho een van de docenten van de opleiding “Judo In De Zorg”, een opleiding die een aantal jaar geleden door de JBN in samenwerking met SNJF is ontwikkeld om Special Needs Judo leraren op te leiden, en die elke judoleraar die zijn vak serieus neemt en les zou willen geven aan mensen met een beperking gevolgd zou moeten hebben. Helaas zijn er nog veel judoleraren die lesgeven vanuit het standpunt “hoe moeilijk kan het zijn”.
Tycho gaf een presentatie over het les geven aan mensen met autisme-gerelateerde beperkingen. In de video zien we Tycho op zijn unieke wijze de kennis aan de aanwezige leraren overdragen.

Dit is een van de activiteiten van SNJF die meestal wat minder zichtbaar is: Het verspreiden van kennis over het lesgeven van Judo aan mensen met een beperking. In haar 40-jarige geschiedenis heeft SNJF een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgedaan, die we op deze manier verspreiden.

Uitnodiging Beverwijk XIX

2k17-02.01
We hebben de eer u uit te nodigen voor het grootste Special Needs Judo evenement op deze planeet: Beverwijk XIX dat zal plaatsvinden op:
1 en 2 April 2017 in Beverwijk
In de mooie “Sporthal De Walvis”
In 2016 mochten we bijna 500 gasten verwelkomen uit 19 landen, en we hopen dat aantal in 2017 te overtreffen!
  • Zaterdagochtend 1 april organiseren we het Open European Special Needs toernooi voor de niveaus 1 en 2, de kanonnen van het Special Needs Judo.
  • Op zaterdagmiddag wordt de mat vrijgemaakt voor het Open European Special Needs Kata toernooi. Alle niveaus kunnen hieraan deelnemen, en als uw judokas hun mooie kata willen demonstreren dan is dit de plaats om dat te doen. Maar de competitie is zwaar: Vorige jaar hadden we maar liefst 52 koppels!
  • Op zaterdagavond zullen we met een groot feest in Kasteel Assumburg het plaatsje Heemskerk op zijn grondvesten laten schudden.
  • Op zondag 2 april zijn er 8 matten neergelegd voor het Ben van der Eng Memorial toernooi, het grote judofeest met prijzen voor iedereen.

Download uw inschrijfformulier HIER

U kunt aanmelden tot 11 maart 2017

Meer informatie over Beverwijk XIX: HIER

Tot ziens in Beverwijk!

Autisme en Katajudo

Met de doorlopende zoektocht naar therapie voor personen die aan verstandelijke beperkingen in het autistische spectrum lijden, lijkt het er op dat met Judo positieve resultaten zijn te behalen. In dit artikel proberen we te beschrijven op welke vlakken deze positieve resultaten kunnen worden behaald.

SOCIALE INTERACTIE

Mensen met autisme van het inalerte type (Het “klassieke” autisme) hebben vaak een weerzin tegen lichamelijk contact. Op het eerste gezicht kan men dan veronderstellen dat Judo, met zijn overvloed aan lichamelijk contact, ongeschikt zou zijn. Het tegendeel blijkt waar. Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, dan is Judo de ingang om verdere resultaten te bereiken, en zelfs de weerzin tegen lichamelijk contact grotendeels te laten verdwijnen.

Na het aanleren van een aantal technieken kan dan zelfs besloten worden de judoka deel te laten nemen aan wedstrijden. Vanuit sociaal oogpunt is dit zelfs aan te bevelen. De ervaring leert dat judoka die aan wedstrijden deelnemen snel een vriendenkring opbouwen, hetgeen hun functioneren ook weer ten goede komt.

Het deelnemen aan shiai is niet voor elke judoka weggelegd. De grote hoeveelheid prikkels (aanmoedigingen van supporters, instructies van coaches, de handelingen van de tegenstander) kunnen het effectief functioneren tijdens een wedstrijd in de weg zitten.

Het beoefenen van Kata gebeurt daarentegen niet in een drukke atmosfeer: Tijdens de gemiddelde Katawedstrijd wordt over het algemeen nauwelijks gepraat, de judopartner is bekend en alles verloopt in een bekend en vele malen geoefend patroon: Allemaal uiterst geschikt voor een judoka met autisme.

STEREOTYPIE

Een studie van Isfahan University (2010, [1]) toonde aan dat het uitvoeren van Kata een positieve invloed had op het functioneren van patiënten in het autistisch spectrum. Patiënten aan wie Kata’s werden geleerd vertoonden reeds na 14 weken trainen drastisch verminderde stereotypie (de neiging om nonfunctionele handelingen eindeloos te herhalen). Interessant is verder, dat men na 1 maand niet trainen nog steeds significant verminderde stereotypie constateerde.

Kata’s, die immers een grote herhaling van patronen vereisen om goed te beheersen, hebben blijkbaar een positieve invloed op stereotype gedrag. Daarnaast spreken Kata’s, vanwege hun rigide en procedurele karakter, veel judoka met autisme aan.

GEDRAG

Een studie door de University of Wisconsin uit 2010 [2] toonde aan dat Judo een zeer positieve invloed had op kinderen met ADHD, autisme en bepaalde gedrags- en concentratiestoornissen. Volgens het onderzoek worden kinderen assertiever, oplettender en blijkt dit effect zich voor te zetten in het dagelijks gedrag.

MOTORISCHE VAARDIGHEDEN

Door de doorlopende herhaling van oefeningen zal de motorische vaardigheid van de judoka toenemen. Dit is in meerdere studies aangetoond. De verbeteringen vinden vooral plaats in spierkracht, balans en algeheel welbevinden.

KATA VOOR JUDOKA MET AUTISME

Hoewel Kata voor judoka met een verstandelijke beperking al enige tijd beoefend werd, is SNJF sinds 2013 structureel bezig met het project “Katastrof”, dat judoka met uiteenlopende beperkingen Kata bijbrengt. Ook houdt SNJF zich bezig met het ontwikkelen van regelgeving en noodzakelijke aanpassingen op de standaard Kata regelgeving, zodat judoka met ongeacht welke beperking een eerlijke kans maken.

BRONNEN
[1] Kata techniques training consistently decreases stereotypy in children with autism spectrum disorder [F. Bahrami, A. Movahedi, S.M. Marandi, A. Abedi]
[2] Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control [Philippe Perrin, Dominique Deviterne, Francine Hugel, Cyril Perrot]

Wordt ook lid van de SNJF 100Club!!

Wat krijg ik daarvoor?

– U bent welkom bij de trainingen van BeTeR-judo;
– U heeft het recht om eenmaal daadwerkelijk mee te trainen met één van de door ons aangeboden lessen;
– Bij toernooien georganiseerd door onze organisatie heeft u toegang tot de toernooizaal en heeft u recht op een consumptie naar keuze;
– U bent automatisch geabonneerd op onze nieuwsbrief;
– U bent welkom bij de SNJF100club dag waarbij wij u verslag doen van onze activiteiten;
– U wordt indien u dit op prijs stelt vermeld in onze nieuwsbrief en op onze website als lid van onze SNJF100club;
– U kunt er trots op zijn dat u lid bent van onze SNJF100club!

Wat kost dat?

Lid van de 100club kost -het woord zegt het al- 100 euro per jaar. Het geld komt direct ten goede aan De verschillende activiteiten van de SNJF. We gaan uit van een verbintenis van 5 jaar. Zowel personen als bedrijven kunnen deelnemen aan de 100club.

Hoe meld ik mij aan?

Neem contact op met Henk de Vries via henk@specialneedsjudo.nl, of 06-40440641
Of gebruik onderstaand formulier voor meer informatie:

Daar zijn ze: De nieuwe Special Needs pilot regels.

snji01-01

Beste Special Needs coaches, judoka, scheidsrechters, officials, vrijwilligers en ouders:

Na twee jaar evaluatie van verschillende methodes tijdens vele toernooien in Nederland en in het buitenland heeft de Nationale G-Judo Scheidsrechterscommissie geleid door Jenny Koster en Matthijs ELema en in samenwerking met Special Needs coaches uit vele landen de nieuwe regels voor het Special Needs Judo uitgebracht. Deze regels verzekeren de veiligheid voor alle Special Needs judoka.
Een aantal van u hebben al eerder deze concepten gezien tijdens toernooien in de afgelopen 2 jaar. We hopen dat de nieuwe regels zullen worden toegepast door al de landen die deelnemen in Special Needs Judo en Special Olympics competitie. Ons doel is het brengen van uniformiteit, hetgeen in het voordeel zal werken van alle Special Needs judoka.

Namens de Special Needs Judo Foundation en Special Needs Judo International:
Tycho van der Werff
Tomas Rundqvist
James Mulroy
Tryphon Peppas
Ego Sijmens
Cecilia Evenblij

De nieuwe regels kunnen HIER worden gedownload.

16e Johan Cruyff Open Dag voor SNJF

Ondanks dit onheilspellende plaatje: Het was echt heel mooi weer! Klik op de foto voor de hele galerij!
Ondanks dit onheilspellende plaatje: Het was echt heel mooi weer! Klik op de foto voor de hele galerij!

Vandaag was een team van SNJF/BeterJudo aanwezig op de Johan Cruyff Open Dag 2016. We hebben in totaal meer dan 200 bezoekers mogen verwelkomen, kinderen uit alle delen van Nederland. Sommigen hebben we door kunnen verwijzen naar onze collega-judoscholen, anderen hopen we zelf binnenkort te mogen verwelkomen. Al met al was het een geslaagde dag met mooi weer en een heleboel gezelligheid.

Nieuw! Inloggen met Facebook!

login-with-facebook

Met ingang van vandaag is het mogelijk om op de specialneedsjudo.nl website in te loggen met je Facebook account. In de rechterbalk van de website is het “Login with Facebook” logo te zien. Als je daarop klikt, zal de software van de website je Facebook account gebruiken om in te loggen. Makkelijk!

Terug uit Japan

De “magic triangle” voor vertrek naar Tokyo. Klik op de foto voor de volledige galerij. ATTENTIE: Grote galerij met 362 foto’s!

De specialneedsjudo.nl website is een tijdje stil geweest. Dat komt natuurlijk voornamelijk door de vakanties, maar we hebben inmiddels weer iets te melden!

Deel 1 Project Japan voltooid

Deel 1 van Project Japan is voltooid: De reis, met 32 deelnemers, naar Tokyo om daar de Kodokan te bezoeken, workshops te geven en aan deel te nemen, de Japanse cultuur van dichtbij te bekijken en bovenal met veel plezier onze deelnemers een onvergetelijke ervaring te bezorgen.

Naar Tokyo!

Na het succes van onze kata-reis naar Stockholm, mei 2015, werd het plan opgevat om met een klein aantal (+/- 10) judoka op reis te gaan naar de plek waar het allemaal is uitgevonden: Naar Tokyo, om daar de Kodokan te bezoeken, de Eisho-Ji tempel en nog meer bezienswaardigheden. Toen mensen hoorden van het plan werd het originele team van 10 al snel uitgebreid tot 15, toen 20 en uiteindelijk kwamen we uit op 32 personen! Het haalbaarheidsonderzoek werd positief afgesloten en vervolgens begon de taak van contacten leggen, vluchten en hotels boeken, afspraken, draaiboeken en plannen maken om zoveel mogelijk te halen uit de 13 dagen die we daar hadden.

Doelstelling

Doelstelling was, naast de studiereis, ons Special Needs Judo naar Japan te brengen. De Kodokan was zeer geinteresseerd in onze lesmethodes en we hebben dan ook verscheidene workshops mogen uitvoeren, zowel op de Kodokan als op Toyo University. Ook hebben we waardevolle contacten weten te leggen met verscheidene hoogwaardigheidsbekleders van Kodokan Judo Institute en met Special Olympics Nippon.
Inmiddels wordt gewerkt aan een evaluatieverslag, en het ‘huiswerk’ dat we van KJI mee hebben gekregen.

Doel van deze post is echter de publicatie van de foto’s van onze trip! Klik op de foto bovenaan het artikel en bekijk de volledige galerij!

5bfc644b-2dc8-4e4f-a2cc-48852bcd84ca

NSGK draagt bij aan Project Japan

5bfc644b-2dc8-4e4f-a2cc-48852bcd84ca
Zoals iedereen die onze communicatie volgt wellicht weet, gaat SNJF/Katastrof eind Juli van dit jaar met een grote groep van in totaal 56 judoka naar Japan. In samenwerking met een aantal judoscholen uit Nederland en Zweden gaan we daar twee weken lang Judotrainingen volgen in het land waar het allemaal begon, en uiteraard ook wat mee te krijgen van de Japanse cultuur.

Daarnaast hopen we de Japanners te laten zien wat Special Needs Judo nu echt inhoudt, en waartoe Special Needs Judoka allemaal in staat zijn, met name op het vlak van het Special Needs Judo Kata waarin SNJF/Katastrof nog steeds een voortrekkersrol vervult.

Zo’n reis is kostbaar, heel kostbaar. We hebben NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) bereid gevonden om deze onderneming financieel te ondersteunen, waarvoor we hen uiteraard zeer erkentelijk zijn.

Om op onze beurt ook NSGK weer te ondersteunen, zal SNJF ook dit jaar weer deelnemen aan de jaarlijkse collecte van 14 t/m 19 november.

In het kader van ons beleid van volledige openheid zal de reis naar Japan vastgelegd worden via de katastrof.nl blog middels dagelijkse fotoseries en verslagen.
Ga naar katastrof.nl om u aan te melden!

Tycho genomineerd voor de Penning Sportraad Amsterdam!

Onderstaand is overgenomen van de website van de Sportraad Amsterdam.

Penning Sportraad Amsterdam 2016 – Nominatie #2: Tycho van der Werff

2016-05-24

Penning Sportraad Amsterdam 2016 - Nominatie #2:  Tycho van der Werff

Op donderdag 2 juni aanstaande vindt de uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam 2016 plaats. De Sportraad reikt jaarlijks ten overstaan van de Amsterdamse sportwereld zijn Penning uit aan een persoon of instelling die zich met durf, visie, ambitie en inzet op het gebied van sport en bewegen bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van de inwoners van Amsterdam. Met deze onderscheiding hopen wij Amsterdam en zijn bewoners te motiveren en te inspireren om zich op dit terrein blijvend in te zetten. In totaal hebben wij meer dan 50 voordrachten ontvangen waaruit een deskundige jury, bestaande uit leden van de Sportraad Amsterdam, na uitvoerige beraadslaging vijf genomineerden heeft gekozen. Deze week maken we dagelijks een genomineerde bekend. Vandaag: Tycho van der Werff, initiatiefnemer van Special Needs Judo Foundation.

Tycho van der Werff is (samen met Ben van der Eng) oprichter van de Special Needs Judo Foundation(SNJF) en verantwoordelijk voor het technisch beleid. De Foundation verzorgt onderwijs, training en competities in de judosport voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociale handicap. Daarnaast is de Foundation een belangrijke adviseur van de internationale judofederaties EJU (European Judo Union) en IJF (International Judo Federation) op het gebied van (wedstrijd)regelgeving en classificatie. Van der Werff neemt hierbij dikwijls het voortouw en heeft onder meer een niveaubepaling en kwalificatiesysteem ontwikkeld voor Special Needs Judoka’s.

Tegelijkertijd geeft Van der Werff leiding aan de judovereniging BeTeR (BTR) Judo, de judoclub die bij SNJF hoort. De trainingen en lessen van de vereniging bevatten niet alleen judotechnieken, maar zijn ook gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden van de leden. Tevens is Tycho betrokken bij verschillende schoolprojecten, toernooien (waaronder het jaarlijkse Open Europese Special Needs judo-evenement in Beverwijk) en het expertisecentrum van de Foundation.

De Sportraad feliciteert Tycho van der Werff met zijn nominatie!

Wilt u de uitreiking van de Penning Sportraad Amsterdam 2016 op donderdag 2 juni (inloop 16:30 uur) in de Stadsschouwburg bijwonen? Aanmelden kan via deze link.

Worldwide education and advice for the Special Needs Judo community

%d bloggers liken dit: